0981 238 218

Tư vấn

Mệt mỏi trong bệnh Parkinson: nguyên nhân và cách đối phó

Theo Tổ chức bệnh Parkinson (Foundation for Parkinson’s) khoảng 50 - 70% người mắc Parkinson thường xuyên trải qua cảm giác mệt mỏi. Khi được hỏi về cảm giác này, người bệnh thường chia sẻ “Tôi không ...