0981 238 218

Tư vấn

Hiểu sâu về các nhóm thuốc điều trị run tay chân

Không phải ai bị run cũng phải sử dụng thuốc điều trị run tay chân. Tuy nhiên, với nhiều bệnh lý hoặc khi tình trạng run ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và công việc thì việc sử dụng thuốc lại là một đi...